• تلفن: 02188012280
دانشگاه تهران / 28 و 29 آبان ماه 1398 / دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ضرورت شرکت در نمایشگاه کار
 1. دسترسی دانشجویان و کارجویان به فرصت های شغلی فراوان
 2. ارائه درخواست برای موقعیتهای شغلی مختلف در محل نمایشگاه
 3. امکان استخدام توسط کارفرمایان در محل نمایشگاه
 4. امکان آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان با مدیران منابع انسانی شرکت ها
 5. صرفه جویی در زمان و هزینه جهت شناسایی شغل و استخدام برای کارجویان
 6. گرفتن اطلاعاتی که واقعا کارفرمایان به دنبال آن هستند.
 7. شناسایی مهارتهای کارجویان با توجه به شغلی که در نظر دارند.
 8. کسب تجربیات بسیار ارزنده در زمینه مصاحبه های شغلی
 9. ارتقای شبکه های ارتباطی برای کارجویان و کارفرمایان
 10. امکان شرکت در کارگاههای آموزشی و مهارتی
 11. امکان کسب اطلاعات از صنایع مختلف
 12. کاهش هزینه برای کارفرمایان جهت انتخاب و جذب نیروهی متخصص

New-Career