• تلفن: 02188012280
دانشگاه تهران / 28 و 29 آبان ماه 1398 / دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مزایای شرکت در نمایشگاه کار برای کارجویان

❖ امکان استفاده از فرصت‌های کارآموزی و استخدام در شرکت‌های حاضر در نمایشگاه

❖ شرکت در کارگاه‏های آموزشی و پنل‌های تخصصی در راستای ایجاد آمادگی برای ورود به بازار کار

❖ آشنایی باشرکت‌های معتبر و قابلیت‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای استخدام در آن‌ها

❖ دریافت گزارش‌هایی در راستای خودشناسی و شناخت شایستگی‌های فردی

مزایای شرکت نمایشگاه کار برای کارفرمایان

❖ ایجاد فرصت تعامل با دانش آموختگان دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های معتبر کشور

❖ جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه و مستعد دانش‌آموخته دانشگاه‌های معتبر کشور

❖ استفاده از تجربیات سازمان‌ها و شرکت‌های موفق در حوزه جذب منابع انسانی

❖ کمک به بهبود و ارتقاء برند کارفرمایی شرکت‌ها

❖ امکان برگزاری و استفاده از کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی جشنواره کار

نمایشگاه کار دانشگاه تهران