• تلفن: 02188012280
دانشگاه تهران / 28 و 29 آبان ماه 1398 / دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حامیان راهبردی نمایشگاه کار

Moavenat

Moavenat-farhangi

Kanoon

Bonyad-Hamian

شرکت‌های حاضر در نمایشگاه کار

Irancell

Snapp

Fanap

Unilever

Nestle

HyperStar

Novartis

bel

tejarat-shargh

otagh-bazargani

dnaunion

kargozari Mofid

jti

bat-pars

bime-mellat

refah

tap

danone

solico-group

bbw-group

tapsell

yektanet

crouse

Vispar

azzy

daneshkar

ananas-job

faraboors

pergasteb

sma

anjoman-senfi

boors

khadamat-edari

vdac

kaspian

homa

tosan seha

niroohaye-mosalah

sarir

inoti

saa

parman

entesharat

drhamyar

parke elmo fanavari

shahre danesh